Tidskriften

Meänmaa är en tornedalsk litterär tidskrift som behandlar språkets gränser och gränslöshet. Vi publicerar texter på både meänkieli och svenska: Dikter, tankar, essäer och prosa som i någon form berör Tornedalen och dess föreställningsvärld. Meänmaa utkommer fyra gånger per år i pappersform.

”Ko kuolee kieli — kuolee kansa”


Redaktörer/Retaktöörit: 

Meri Alarcon, Erik Kuoksu, Ralf Rotmalm, Johan Sammelin

Ansvarig utgivare/Eesvastaava pränttääjä: 

Bengt Pohjanen

Layout och grafisk form/Layoutti ja muoto: 

Ralf Rotmalm