Beställning & prenumeration

Prenumeration kan tecknas via Nätverkstan (skrolla ner i listan och klicka på Meänmaa).

Lösnummer kan beställas från tidskrift.meanmaa@gmail com (pris 90 kr, 100 kr med frakt).